Dergimizin ilk sayısı 2018 Aralık ayı içerisinde yayımlanacaktır.