Editör Kurulu / Editorial Board

Doç. Dr. Veysel ÖZDEMİR

Dr. Öğrt. Üyesi Nuh YAVUZALP 

Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER 

Yardımcı Editörler / Assistant Editors

Arş. Gör. Yusuf OKTAN 

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Doç. Dr. Veysel ÖZDEMİR

Dr. Öğrt. Üyesi Nuh YAVUZALP

Dr. Öğrt. Üyesi Taner NAMLI

Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER

 

Yayın Danışma Kurulu / Board of Editorial Advisor

Prof. Dr. Amin Moh'd Qudah (University of Jordan, Jordan)

Prof. Dr. Fikret Karaman (Inonu University, Turkey)

Prof. Dr. Jamal Ahmed Bashier Badi (International Islamic University of Malaysia, Malaysia)

Prof. Dr. Mehmet Kubat (Inonu University, Turkey)

Prof. Dr. Mustafa Arslan (Inonu University, Turkey)

Prof. Dr. Muhammad Abul Lais al-Khairabadi (International Islamic University of Malaysia, Malaysia)

Prof. Dr. Tofiq Abdühasanli (Azerbaijan State University of Economics / Azerbaycan)

Prof. Dr. Tarık Özcan (Fırat University, Turkey)

Prof. Dr. Veli Atmaca (Mehmet Akif Ersoy University, Turkey)

Doç. Dr. Abdullah Aydın (Kastamonu University, Turkey)

Doç. Dr. Abdulmohdi Thamer Hatamleh (Bingol University, Turkey)

Doç. Dr. Beyhan Kanter (Mardin University, Turkey)

Doç. Dr. Cihad Demirli (Istanbul Commerce University, Turkey)

Doç. Dr. Fatih Kanter (Kilis 7 Aralik Universitey, Turkey)

Doç. Dr. Galina Miskiniene (Vilnius University, Lithuanian)

Doç. Dr. Harun Şahin (Gaziantep University, Turkey)

Doç. Dr. Saim KAYADİBİ (International Islamic University of Malaysia, Malaysia)

Doç. Dr. Ünal Taşkın (Adiyaman University, Turkey)

Doç. Dr. Veysel Özdemir (Inonu University, Turkey)

Doç. Dr. Yaşar Baş (Bingol University, Turkey)

Dr. Ahmet Faruk Güler (Inonu University, Turkey)

Dr. Ferdi Güzel (Bayburt University, Turkey)

Dr. Gülda Çetindağ Süme (Fırat University, Turkey)

Dr. Muhammed Hüküm (Kilis 7 Aralik Universitey, Turkey)

Dr. Murat Çelikdemir (Gaziantep University, Turkey)

Dr. Nuh Yavuzalp (Bolu Abant Izzet Baysal University, Turkey)

Dr. Öner Tolan (Ardahan University, Turkey)

Dr. Taner Namlı (Inonu University, Turkey)